Ελληνικά English
Νικάνδρη

Αξιοθέατα

Περιβάλλον

Δραστηριότητες

Διαμονή

Επικοινωνία

Περιβάλλον

Συνέδρια


Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 το πρωί,   στο Μουσείο Ιάκωβου Καμπανέλλη στη Χώρα Νάξου (περιοχή Γρόττας):

Ημερίδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με την Εκτίμηση της Οικολογικής Παροχής σε ποτάμια και ρέματα.


 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου, σε συνεργασία με τον Δήμο Νάξου διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:  «Εκτίμηση της οικολογικής παροχής», στα πλαίσια του έργου ECOFLOW.

Το ECOFLOW, “Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής παροχής σε ποτάμια της Ελλάδας” είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του Προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011: Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς και στο οποίο συμμετέχουν το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι επιχειρήσεις: Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε. και AVMAP GIS A.E.. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας συστηματικής και τυποποιημένης διαδικασίας για την αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων η ροή επηρεάζεται από την ανάπτυξη έργων υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα, κτλ).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Νάξο το διάστημα 23/06/2015 έως 25/06/2015 και στοχεύει στην παρουσίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας Ecoflow που φιλοξενεί το λογισμικό εκτίμησης της οικολογικής παροχής στα ποτάμια, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου ECOFLOW, και στην εξοικίωση των συμμετεχόντων στο πεδίο σε θέματα σχετικά με τους οικότοπους, καθώς και με βιολογικά και υδρολογικά δεδομένα. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kagsofia@gmail.com
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 


10:00-10:15 Προσέλευση – Εγγραφές.

10:15-10:30 Χαιρετισμοί:   * Εκπρόσωποι του Δήμου.

* Δρ. Δρ. Νίκη Ευελπίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ).

10:30-10:45 Σύντομη παρουσίαση του έργου ECOFLOW. Άννα Καρκάνη, Γεωλόγος MSc (ΕΚΠΑ).

10:45-11:20 Βήματα υπολογισμού οικολογικής παροχής σε ορεινά τμήματα ποταμών της Ελλάδας. Χριστίνα Παπαδάκη, Γεωπόνος MSc (ΕΛΚΕΘΕ).

11:20-11:30 Διάλειμμα.

      11:30-11:50 Πλατφόρμα εκτίμησης της οικολογικής παροχής –Χρήση και Εφαρμογές. Θεόφιλος Βαλσαμίδης, Γεωλόγος (ΕΚΠΑ).

          11:50-12:10 Εκτίμηση Οικολογικής Παροχής με Χρήση του Υδροοικολογικού Εργαλείου "ECOFLOW" κατάντη ΜΥΗΣ στη Στερεά Ελλάδα Μυρτώ Αργυροπούλου-Παππά, (Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.)


12:10–13:00 Συζήτηση