Ελληνικά English
Νικάνδρη

Αξιοθέατα   

Περιβάλλον

Δραστηριότητες

Διαμονή

Επικοινωνία

Η Εταιρεία μας-Διοίκηση


Η  ΝΙΚΑΝΔΡΗ είναι ένας κοινωνικός πολιτιστικός φορέας που λειτουργεί ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) με έδρα τη Χώρα της Νάξου,  επιχείρηση μη κερδοσκοπική εγκεκριμένη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης το 2014 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του ίδιου Υπουργείου (καθώς και εγγεγραμμένη στη Δ.Ο.Υ. Νάξου με ΑΦΜ 997559119). 

Η ΝΙΚΑΝΔΡΗ διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο και Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον Φιλόλογο Καθηγητή κ. Γιάννη Λογαρά. Η ΝΙΚΑΝΔΡΗ Έχει στόχο να συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και ενδιαφέρεται να δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού, όπως σε περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα, στον συνεδριακό τουρισμό, σε χώρους λαϊκού πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μπορεί να δώσει πληροφορίες για θέματα υπηρεσιών και μετακινήσεων στη Νάξο και έξω από το νησί.

Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.nikandre.com και να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία info@nikandre.com και logarasyan@gmail.com και στα τηλέφωνα (+30) 22850 24112 και στο κινητό του Προέδρου (+030) 6983167196. Επίσης για την Αθήνα και στο τηλέφωνο (+30) 210-9351115.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στα Γραφεία της "Νικάνδρης" στη Νάξο η ετήσια Γενική Συνέλευση για έγκριση του οικονομικού απολογισμού έτους 2016 και για έγκριση των πεπραγμένων της κατά το 2016 και του προγράμματος δράσης της για το 2017. Καλείσθε να παρευρεθείτε.
Νάξος 20 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
 Λογαράς Ιωάννης

 (Σημ.: Η ανακοίνωση αφορά μόνο τα μέλη της και όχι τους φίλους ή συμπαραστάτες της "Νικάνδρης" για τους οποίους θα γίνουν ειδικές συγκεντρώσεις στη Νάξο και την Αθήνα).