Προαναγγελία εκδήλωσης


Θέμα: Η συμβολή του πολιτισμού στην οικονομική πρόοδο της Νάξου και των νησιών γενικότερα      
    Η πολιτιστική εταιρεία "Νικάνδρη" προγραμματίζει μια συνάντηση για να συζητήσουμε το θέμα: "Κατά πόσο συμβάλλει  ο πολιτιστικός και εναλλακτικός   τουρισμός στην οικονομική ανάπτυξη της Νάξου  (ίσως και γενικότερα, των νησιών και της χώρας);" και για σχηματισμό μιας επιτροπής που θα προετοιμάσει μια ημερίδα με το αντικείμενο αυτό.   
   
   Καλούμε τους Ναξιώτες και Κυκλαδίτες  και  κάθε  ενδιαφερόμενο  να  δηλώσουν  συμμετοχή στην προσπάθεια.  Ιδιαιτέρως καλούμε τους πολιτιστικούς Συλλόγους της Νάξου και των Κυκλάδων  να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια.
Comments