ΚΟΥΡΟΙ ΜΕΛΑΝΩΝ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Αρχαϊκός κούρος στην περιοχή Ποταμιάς-Μελάνων πλησίον του άλλου πολύ γνωστού Κούρου του Φλεριού.


Comments